ინფორმაცია შიდა საუნივერსიტეტო მობილობის შესახებ

ინფორმაცია შიდა საუნივერსიტეტო მობილობის შესახებ

      შიდა საუნივერსიტეტო მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!     საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, 2019 – 2020 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან, სწავლების ყველა საფეხურზე, უნივერსიტეტის ფარგლებში […]