საფაკულტეტო თვითმმართველობა

საფაკულტეტო თვითმმართველობა

თომა ხაბეიშვილი

თავმჯდომარე

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

საფაკულტეტო თვითმმართველობა

სალომე ნეფარიძე

თავმჯდომარე

ბიზნეს ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

 

საფაკულტეტო თვითმმართველობა

არჩილ ბაბუნაშვილი

თავმჯდომარე

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

საფაკულტეტო თვითმმართველობა

მამუკა ჯმუხაძე

თავმჯდომარე

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

 

 

საფაკულტეტო თვითმმართველობა

ლევან კალანდია

თავმჯდომარე

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

საფაკულტეტო თვითმმართველობა

საბა კახიანი

თავმჯდომარე

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი

საფაკულტეტო თვითმმართველობა

ჯემალ გელაშვილი

თავმჯდომარე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

საფაკულტეტო თვითმმართველობა

გელა მიქავა

თავმჯდომარე

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი

საფაკულტეტო თვითმმართველობა

ანი ჭანუყვაძე

თავმჯდომარე

აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

საფაკულტეტო თვითმმართველობა

თორნიკე კელეპტრიშვილი

თავმჯდომარე

სამშენებლო ფაკულტეტი

 
 
საფაკულტეტო თვითმმართველობა

პაატა ჭანია

თავმჯდომარე

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი

საფაკულტეტო თვითმმართველობა

მადინა გასანოვა

თავმჯდომარე

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა

 

საფაკულტეტო თვითმმართველობა

Lary Flint

თავმჯდომარე

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

საფაკულტეტო თვითმმართველობა

Melisa Pomero

თავმჯდომარე

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადასვლის მსურველმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე, ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ან/და ფეხმძიმე – ჯანმრთელობის ცნობა (ფორმა №100);

ბ) 3 წლამდე ასაკის ბავშვის დედა – ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;

გ) საქართველოს სახელით ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიო, ევროპის ჩემპიონატის მონაწილე – შესაბამისი ფედერაციის/საქართველოს ნაკრების უფლებამოსილი პირის შუამდგომლობა;

დ) სტუ-ის ნაკრების წევრი – სოციალურ საკითხთა, სპორტისა და კულტურის დეპარტამენტის შუამდგომლობა მიმდინარე სემესტრში ჩასატარებელი სპორტული ღონისძიებების მითითებით;

ე) სტუ-ის შემოქმედებით და სახელოვნებო წრეში (თეატრი, კაპელა, ქორეოგრაფიული ანსამბლი, კვარტეტი და ა.შ.) გაერთიანებული სტუდენტი – სოციალურ საკითხთა, სპორტისა და კულტურის დეპარტამენტის შუამდგომლობა მიმდინარე სემესტრში ჩასატარებელი აქტივობების (სპექტაკლები, კონცერტები და ა.შ.) მითითებით;

ვ) თბილისში განლაგებულ დაწესებულებაში, როგორც წესი, პროფილით/სპეციალობით ან/და სახელმწიფო სტრუქტურაში (მუნიციპალიტეტში, სამინისტროში, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში) დასაქმებული (გარდა სწავლების პირველი წლის სტუდენტისა), სტუ-ის რეკომენდაციით სტაჟირებაზე მყოფი – სამსახურის ცნობა და ბოლო 3 თვის სახელფასო ამონაწერი ბანკიდან;

ზ) სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) და ფაკულტეტის საბჭოს წევრი სტუდენტთა თვითმმართველობის წარმომადგენელი – შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანის შუამდგომლობა;

თ) სხვა კატეგორიის სტუდენტი – შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანის მოტივირებული შუამდგომლობა.