სიცილის ლიგის შიდასაფაკულტეტო ჩემპიონატი

სიცილის ლიგის შიდასაფაკულტეტო ჩემპიონატი

 

 

 

15 ნოემბერს 19:00 საათზე იწყება სტუ-ს სიცილის ლიგის შიდასაფაკულტეტო ჩემპიონატი, სადაც მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში არსებული 7 ფაკულტეტის გუნდი.

 

 

1. სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტიის გუნდი – „პრესტიჟი“;

2. აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის გუნდი – „მწვანე“;

3. საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გუნდი – „კარბიტი“;

4. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის გუნდი – „პრიუსი“;

5. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის გუნდი – „Windows 11“;

6. სამშენებლო ფაკულტეტის გუნდი – „მშენებლები“;

7. სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის გუნდი – „Inovacia“;

 

მის. კოსტავას N67. სტუ-ს II კორპუსი III სართული.

თეატრ-სტუდია “მოდინახე”-ს დარბაზი.

 

დასწრება თავისუფალია.

გაუზიარე სიახლე საზოგადოებას:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email

შემოგვიერთდი სტაფში

ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადასვლის მსურველმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე, ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ან/და ფეხმძიმე – ჯანმრთელობის ცნობა (ფორმა №100);

ბ) 3 წლამდე ასაკის ბავშვის დედა – ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;

გ) საქართველოს სახელით ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიო, ევროპის ჩემპიონატის მონაწილე – შესაბამისი ფედერაციის/საქართველოს ნაკრების უფლებამოსილი პირის შუამდგომლობა;

დ) სტუ-ის ნაკრების წევრი – სოციალურ საკითხთა, სპორტისა და კულტურის დეპარტამენტის შუამდგომლობა მიმდინარე სემესტრში ჩასატარებელი სპორტული ღონისძიებების მითითებით;

ე) სტუ-ის შემოქმედებით და სახელოვნებო წრეში (თეატრი, კაპელა, ქორეოგრაფიული ანსამბლი, კვარტეტი და ა.შ.) გაერთიანებული სტუდენტი – სოციალურ საკითხთა, სპორტისა და კულტურის დეპარტამენტის შუამდგომლობა მიმდინარე სემესტრში ჩასატარებელი აქტივობების (სპექტაკლები, კონცერტები და ა.შ.) მითითებით;

ვ) თბილისში განლაგებულ დაწესებულებაში, როგორც წესი, პროფილით/სპეციალობით ან/და სახელმწიფო სტრუქტურაში (მუნიციპალიტეტში, სამინისტროში, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში) დასაქმებული (გარდა სწავლების პირველი წლის სტუდენტისა), სტუ-ის რეკომენდაციით სტაჟირებაზე მყოფი – სამსახურის ცნობა და ბოლო 3 თვის სახელფასო ამონაწერი ბანკიდან;

ზ) სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) და ფაკულტეტის საბჭოს წევრი სტუდენტთა თვითმმართველობის წარმომადგენელი – შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანის შუამდგომლობა;

თ) სხვა კატეგორიის სტუდენტი – შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანის მოტივირებული შუამდგომლობა.