საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

სასწავლო ცხრილების

აპლიკაცია

სტუდენტებისა და ლექტორებისათვის

GTU Tables

სტუ-ს სტუდენტური თვითმმართველობა

გილოცავთ ახალი სასწავლო წლის დაწყებას,

გისურვებთ ბედნიერ და წარმატებულ სტუდენტობას!

Student Self-government of GTU

congratulates students on new academic year,

wishes you happy and successful students’ year!