ადმინისტრაციული თვითმმართველობა

ადმინისტრაციული თვითმმართველობა

რატი გურგენიძე

პრეზიდენტი

ადმინისტრაციული თვითმმართველობა

ალექსანდრე ბაბუნაშვილი

ვიცე-პრეზიდენტი

ადმინისტრაციული თვითმმართველობა

გიორგი ნანიტაშვილი

ვიცე-პრეზიდენტი

ადმინისტრაციული თვითმმართველობა

ნანო ჟორჟოლიანი

ვიცე-პრეზიდენტი

ადმინისტრაციული თვითმმართველობა

ანი შამუგია

განათლების დეპარტამენტი

ადმინისტრაციული თვითმმართველობა

გვანცა ნარიმანიშვილი

კულტურის დეპარტამენტი

ადმინისტრაციული თვითმმართველობა

ბეგი ბაშელეიშვილი

სპორტის დეპარტამენტი

ადმინისტრაციული თვითმმართველობა

გვანცა ნარიმანიშვილი

კულტურის დეპარტამენტი

ადმინისტრაციული თვითმმართველობა

ნანო ჟორჟოლიანი

ვიცე-პრეზიდენტი