მთავარი

ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში…

🎄 სტუ-ს სტუდენტური თვითმმართველობა გილოცავთ ახალ 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ წელს!!! 🎇

  • მნიშვნელოვანი სიახლე

2019-2020 სასწავლო წლის I სემესტრში ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადასვლის მსურველთა საყურადღებოდ!

როგორც თქვენთვის ცნობილია, „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, ინდივიდუალური საგანმანათლებლო პროგრამა არის სტუდენტის ინტერესებისა და აკადემიური მომზადების დონის შესაბამისად შედგენილი პროგრამა.

ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადაყვანის მსურველმა განცხადებასთან ერთად შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატში უნდა წარადგინოს სათანადო დოკუმენტაცია (იხ. ჩამონათვალი).

განცხადებაში მითითებული უნდა იყოს, თუ რა ინტერესები აქვს სტუდენტს და როგორია მისი აკადემიური მომზადების დონე. შესაბამისად, განცხადებაში სტუდენტმა უნდა ჩამოაყალიბოს, თუ რა სახის მხარდაჭერა ესაჭიროება მას.

სტუდენტმა განცხადება უნდა წარმოადგინოს 2019 წლის 08 ნოემბრამდე.

ვებგვერდის სრულად ხელმისაწვდომომობამდე დარჩენილია დაახლოებით:

დღე
საათი
წუთი
წამი
დღე
საათი
წუთი
წამი

10 ივლისი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) არჩევნების დღეა.

modi arCevnebze! gaakeTe Seni arCvevani!

10 ივლისი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) არჩევნების დღეა.

📢 ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტების საყურადღებოდ❗️

🏁 ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი (I სემესტრი) ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის განახლდება 2019 წლის 23 სექტემბერს.
🏁 მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის სასწავლო პროცესი დაიწყება 2019 წლის 30 სექტემბერს.
🏁 სწავლების სამივე საფეხურის სტუდენტებისთვის პირველი სემესტრი დასრულდება 2020 წლის 18 იანვარს.
🏁 შუასემესტრული (შუალედური) გამოცდები ჩატარდება 2019 წლის 18-დან 23 ნოემბრის ჩათვლით.
🚩 დოკუმენტური მასალის ჩაბარება მოხდება 2020 წლის 20-დან 25 იანვრის ჩათვლით.
🚩 პირველი სემესტრის დასკვნითი (ფინალური) გამოცდების ჩაბარება მოხდება 2020 წლის 27 იანვრიდან 8 თებერვლის ჩათვლით.
🚩 დამატებით გამოცდების ჩაბარება მოხდება 2020 წლის 10-დან 15 თებერვლის ჩათვლით.
🚩 პირველი სემესტრის განრიგი იხილეთ აქ.

📣 სტუდენტის სტატუსის აღდგენის მსურველთა საყურადღებოდ❗️

2019–2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან სსიპ-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე აღდგენის წესით ჩარიცხვის მსურველებმა, განცხადება და თანდართული დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში.
📆 საბუთების მიღების ვადები: 2019 წლის 27 აგვისტოდან 14 სექტემბრის ჩათვლით, 10:00 საათიდან 16:00 საათამდე ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა.
🏛მისამართი: თბილისი, კოსტავას 77, სტუ–ს ადმინისტრაციული კორპუსი; ოთახი N 350.
📌აღდგენის წესით ჩარიცხვის მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
🔹განცხადება;
🔹პირადობის მოწმობის ასლი;
🔹სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის).
🔹ჩარიცხვის ბრძანების ასლი, დამოწმებული ბეჭდით;
🔹პირად საქმეში არსებული ყველა ბრძანების ასლი, დამოწმებული ბეჭდით;
🔹სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი) დამოწმებული ბეჭდით;
🔹საბაკალავრო პროგრამაზე აღდგენის მსურველმა სრული ზოგადი განათლების ატესტატის ასლი;
🔹სამაგისტრო პროგრამაზე აღდგენის მსურველმა ბაკალავრის დიპლომის ასლი

მთავარი
მთავარი