მთავარი

ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში…

ვებგვერდის სრულად ხელმისაწვდომომობამდე დარჩენილია დაახლოებით:

დღე
საათი
წუთი
წამი
დღე
საათი
წუთი
წამი

10 ივლისი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) არჩევნების დღეა.

modi arCevnebze! gaakeTe Seni arCvevani!

10 ივლისი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) არჩევნების დღეა.

📢 ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტების საყურადღებოდ❗️

🏁 ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი (I სემესტრი) ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის განახლდება 2019 წლის 23 სექტემბერს.
🏁 მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის სასწავლო პროცესი დაიწყება 2019 წლის 30 სექტემბერს.
🏁 სწავლების სამივე საფეხურის სტუდენტებისთვის პირველი სემესტრი დასრულდება 2020 წლის 18 იანვარს.
🏁 შუასემესტრული (შუალედური) გამოცდები ჩატარდება 2019 წლის 18-დან 23 ნოემბრის ჩათვლით.
🚩 დოკუმენტური მასალის ჩაბარება მოხდება 2020 წლის 20-დან 25 იანვრის ჩათვლით.
🚩 პირველი სემესტრის დასკვნითი (ფინალური) გამოცდების ჩაბარება მოხდება 2020 წლის 27 იანვრიდან 8 თებერვლის ჩათვლით.
🚩 დამატებით გამოცდების ჩაბარება მოხდება 2020 წლის 10-დან 15 თებერვლის ჩათვლით.
🚩 პირველი სემესტრის განრიგი იხილეთ აქ.

📣 სტუდენტის სტატუსის აღდგენის მსურველთა საყურადღებოდ❗️

2019–2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან სსიპ-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე აღდგენის წესით ჩარიცხვის მსურველებმა, განცხადება და თანდართული დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში.
📆 საბუთების მიღების ვადები: 2019 წლის 27 აგვისტოდან 14 სექტემბრის ჩათვლით, 10:00 საათიდან 16:00 საათამდე ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა.
🏛მისამართი: თბილისი, კოსტავას 77, სტუ–ს ადმინისტრაციული კორპუსი; ოთახი N 350.
📌აღდგენის წესით ჩარიცხვის მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
🔹განცხადება;
🔹პირადობის მოწმობის ასლი;
🔹სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის).
🔹ჩარიცხვის ბრძანების ასლი, დამოწმებული ბეჭდით;
🔹პირად საქმეში არსებული ყველა ბრძანების ასლი, დამოწმებული ბეჭდით;
🔹სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი) დამოწმებული ბეჭდით;
🔹საბაკალავრო პროგრამაზე აღდგენის მსურველმა სრული ზოგადი განათლების ატესტატის ასლი;
🔹სამაგისტრო პროგრამაზე აღდგენის მსურველმა ბაკალავრის დიპლომის ასლი

მთავარი
მთავარი